تولیدات شرکت

sadsadpoyesh 

انواع محصولات پویش

  • بهبود دهنده آرد کد 3: جهت بهبود کیفیت وتقویت آردهای حاصل از گندم های سن زده وتازه وهمچنین تقویت آردهای ضعیف به کار می رود. جلوگیری از خشک شدن نان , پاره شدن خمیر وافزایش نرمی نانهای مسطح از دیگر اثرات آن می باشد.میزان مصرف 300تا500 گرم دریک تن آرد می باشد.این بهبود دهنده باشرایط نانوایان ایرانی بسیار سازگار است.
  • بهبود دهنده آرد کد k600پلاس:علاوه بر خصوصیات بهبود دهنده کد یک باعث کاهش چسبندگی خمیربه دستگاه شده وظرفیت جذب آب خمیر را افزایش می دهد ومیزان بیشتری خمیرونان ازآرد مصرفی تولید می شود. میزان مصرف آن 400تا500گرم دریک تن آرد ازطریق میکروفیدر می باشد.باعث افزایش حجم وکیفیت رنگ محصول درفرآورده های حجیم ونیمه حجیم می شود
  • بهبود دهنده نان k700 :جهت بهبود کلیه خصوصیات آرد مورد استفاده درتهیه انواع نان های حجیم ومسطح استفاده می شود وباعث بهبود عطر وطعم ورنگ وبافت نان وتقویت آرد می شود. استفاده ازآن بیشتر برای تکمیل ویژگیهای آرد های نول توصیه می شود.
  • بهبود دهنده آرد شبنم (تضعیف کننده آردهای قوی ) :جهت مطبوع وملایم کردن آرد حاصل از گندمهای فوق العاده قوی باگلوتن ایندکسهای بالای80بکار می رود. پخت نانهای نازک نظیر لواش وسنگک راتسهیل می کند.میزان مصرف 200تا400گرم دریک تن آرد می باشد.
  • پرمیکس آهن واسید فولیک: ویژگی : با بهترین مواد وجهت طرح غنی سازی آرد وزارت بهداشت درمان وآموزش
ردیف نام محصول ویژگی ها و عملکرد مقدار مصرف نحوه مصرف
1 بهبود دهنده آرد کد3 جهت بهبود کیفیت وتقویت آردهای حاصل از گندم های سن زده وتازه وهمچنین تقویت آردهای ضعیف میزان مصرف 300گرم دریک تن آرد می باشد. افزودن ازطریق میکروفیدر
2 بهبود دهنده آرد کد 3پلاس جهت تقویت آردهای ضعیف که خمیری شل وبدون قوام دارند بکار می رود باعث تقویت قدرت خمیر وبهبود کشش پذیری وبرگشت پذیری خمیر می گردد. میزان مصرف 200 تا400گرم دریک تن آرد می باشد. افزودن ازطریق میکروفیدر
3 بهبود دهنده آرد کد یک ویژه

 

باعث کاهش چسبندگی خمیربه دستگاه شده وظرفیت جذب آب خمیر را افزایش می دهد ومیزان بیشتری خمیرونان ازآرد مصرفی تولید می شود میزان مصرف 400 تا500گرم دریک تن آرد می باشد. افزودن ازطریق میکروفیدر
4 بهبود دهنده آرد نانهای حجیمk600پلاس جهت بهبود کلیه خصوصیات آرد مورد استفاده  درتهیه انواع نان های حجیم ونیمه حجیم استفاده می شود وباعث بهبود عطر وطعم وحجم ورنگ وبافت نان وتقویت آرد می شود میزان مصرف 250 گرم دریک تن آرد می باشد. افزودن ازطریق میکروفیدر
5 بهبود دهنده آرد شبنم (تضعیف کننده آردهای قوی )

 

جهت مطبوع وملایم کردن آرد حاصل از گندمهای فوق العاده قوی باگلوتن ایندکسهای بالای80بکار می رود. میزان مصرف 200 تا400گرم دریک تن آرد می باشد. افزودن ازطریق میکروفیدر
6 بهبود دهنده کد

2000

جهت تقویت گلوتن آردوترمیم شبکه گلوتنی وبهبود کیفیت پخت نان، بیشتربرای تقویت آرد مورد استفاده درپخت نانهایی نظیر سنگک وتنوری استفاده می شود میزان مصرف100 گرم دریک تن آرد می باشد افزودن ازطریق میکروفیدر
7 بهبود دهنده سنتی ویژه

 

تقویت کننده آردهای تازه وسن زده باقابلیت افزایش تورم گلوتن مناسب برای تقویت آردنان تافتون لواش نان حجیم دردوزپایین برای سنگک میزان مصرف200 گرم دریک تن آردنان سنگک می باشد.برای آردسایرنانها 300گرم دریک تن افزودن ازطریق میکروفیدریا درظرف خمیرگیرنانوایی

 

8 k500 بهبود دهنده k600 جهت بهبود کیفیت نانهای حجیم ونیمه حجیم باخصوصیات مشابه میزان مصرف 200گرم دریک کیسه آرد می باشد. افزودن ازطریق میکروفیدر
9 پرمیکس آهن و اسید فولیک جهت طرح غنی سازی آرد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی میزان مصرف 200گرم دریک کیسه آرد می باشد. افزودن ازطریق میکروفیدر
سایر بهبود دهنده ها
مزایا نام بهبود دهنده
افزایش حجم و تخلخل نان، افزایش ماندگاری و ظاهر مطلوب بهبود دهنده نان حجیمK700
ایجاد بافت ریز و پوسته نازک و لطیف روی نان و بدون ریزش بهبود دهنده نان همبرگری (مکدونالد)
تولید نان مستحکم با حفظ دیواره های نان، پوسته خوشرنگ و ماندگاری نان بهبود دهنده نان تست
کاهش میزان جذب روغن، ایجاد پوسته صاف و یکنواخت، مغز ریز و نرم و لطیف بهبود دهنده دونات
افزایش ماندگاری و حجم شیرینی و جلوگیری از اختلاط لایه های خمیر بهبود دهنده شیرینی های لایه ای و کرواسان
ایجاد عطر و طعم واقعی پیتزا و تولید بافت نرم و ریز و ماندگاری خمیر با پوسته مطلوب بهبود دهنده پیتزا
متناسب با وضعیت آردهای ایران، قابلیت تقویت خمیر و جلوگیری از پارگی خمیر نان (بسته بندی در کارتن 10 کیلویی و بسته 20 گرمی) بهبود دهنده نان های نازک مناسب برای تقویت آردهای ضعیف
متناسب با وضعیت آردهای ایران، برای تولید نان های بسیار نازک جیگزین مورد تایید برای جوهر قند در تولید نان های قندی و لواش های بسیار نازک (بسته بندی در کارتن 10 کیلویی و بسته 20 گرمی) بهبود دهنده نان های نازک مناسب برای تضعیف آردهای قوی

 

ما متناسب با نیاز شما برای شما بهبود دهنده ارائه می کنیم .هدف ما رضایت شماست

سفارشات: 33822066- 051  دورنگاربازرگانی: 33409144-051  همراه مدیرعامل: 09155160528