نقش مواد افزودنی در تهيه نان

IMGP0943

مشروط كننده هاي خمير و تركيبات آن ها
پايه تهيه اغلب خميرها را آرد ، آب ، مخمر و نمك تشكيل مي دهد . بهرحال اغلب افراد ماهر در هنر پخت براين اعتقادند كه تهيه نان با كيفيت ثابت و عالي آن هم با همين تركيبات كاري دشوار است . نانوايان اغلب در جايي كه اقتضا كند از مقادير اندكي افزودني هاي اضافي براي تشديد كارآيي خمير در طي فرآيند يا بهبود نان استفاده مي كنند . در گذشته اين مواد تركيباتي مثل چربي ، شكر ، عسل و آرد مالت بود.
همه سيستم هاي اوليه پخت در يك چيز مشترك بودند و آن وجود يك دوره استراحت طولاني نسبي بين مرحله اختلاط و شكل دهي نهايي خمير قبل از استراحت نهايي بود . وجود اين دوره به دليل نياز به توليد مقادير كافي گاز توسط مخمر بود كه حجم چانه خمير به حد مورد قبول برسد . مزاياي ديگري از دوره استراحت بين اختلاط و قالب گيري نهايي و مفهوم تخمير توده يا زمان استراحت حاصل مي شود . اين مرحله تخمير نه تنها توليد گاز را ، بلكه ابقاء گاز در خمير را نيز تشديد مي كند . احتمالا به همين دليل است كه گروهي از تركيبات كوچك ، افزودني ها و كمك فرآيندهاي افزوده شده به خمير براي بهبود كيفيت نان را، غذاهاي مخمر ، بهبود دهنده هاي آرد و اخيرا مشروط كننده هاي خمير ناميده اند .
اصطلاح مشروط كننده خمير توسط نويسنده به صورت زير تعريف مي گردد : هر ماده يا تركيبي از مواد كه به خميرهاي تخمیر شده توسط مخمر افزوده مي شود تا توليد يا ابقاء گاز درون خمير را تشديد يا كنترل كند يا بر هر دو عمل توليد و بقاء موثر باشدمشروط کننده نامیده می شود . مقدار مصرف اين تركيبات توسط مقررات هر كشوري كنترل مي شود . اخيرا تغييرات قابل توجهي در مقررات بريتانيا و كميسيون اروپايي صورت گرفته اما خوشبختانه به حالت ثبات نسبي رسيده است . بنابراين تصور مي شود كه مواد تشريح شده در فهرست امروزی تا آينده اي نزديك حذف نخواهد شد . تركيبات كاربردي خمير نان را براي راحتي به سه گروه اصلي تقسيم مي كنيم : اجزاء ، افزودني ها و كمك فرآيند ها .
اجزاء در مفهوم صحيح خود به صورت مواد غذايي تعريف مي شوند و عبارتند از چربي ها ، آرد سويا ، شكر و مشتقات شير ، گرچه معمولا كسي اين مواد را به شكلي كه به خمير نان اضافه مي شود، مستقيما استفاده نمي كند . منظور از اين بخش بحث در باره اجزائي كه به صورت خاص در انواع مختلف نان بكار مي رود نمي باشد .
تعريف دامنه افزودني هايي كه مي تواند در نان و محصولات ورآمده توسط مخمر نانوايي استفاده مي شود در مقررات افزودني هاي غذايي سال 1995 بريتانيا آمده است و جدا از عوامل تيماركننده آرد است كه توسط مقررات آرد و نان از سال 1996 كنترل مي شود . عوامل تيمار كننده آرد گروهي كوچكي از افزودني ها است كه توسط كميسيون اروپايي يكسان سازي شده است . انتظار می رودكه در آينده بريتانيا و كميسيون اروپايي فهرست مشتركي از افزودني هاي نانوايي ارائه دهند كه مقدار و كاربردشان در هر دو ليست يكسان باشد .
از نظر تئوري مصرف دامنه گسترده اي از افزودني ها در نان مجاز است اما عملا تعداد اندكي از اين مواد مزيت هاي عملي بيش تري دارند و بطور كامل در قوانين آرد و نان 1984 بريتانيا آمده اند .
تركيباتي كه در گروه كمك فرآيندها قرار مي گيرند اغلب به عنوان افزودني هايي ياد مي شوند كه نيازي به اعلام بر روي برچسب محصول نمي باشد ! مهم ترين مواد موجود در اين گروه آنزيم هايند كه به همراه غذاهاي مخمر در اين گروه قرار دارند .
گروه اول: مواد اوليه
• آرد گندم
تقریبا در تمامی دنیا نان از آرد گندم تهیه می شود و آرد مهمترین جز ساختمانی خمیر و نان است و همچنین در تشکیل خمیر و چسبنده با قابلیت کشش برای تولید نان لازم است.
سه شرط لازم جهت تهیه نان از آرد گندم به شرح زیر می باشد:
تشکیل شبکه گلوتن در اثر جذب آب توسط پروتئین موجود در آرد
ایجاد حباب هوا در مخلوط در نتیجه تولید گاز و در نتیجه ایجاد بافتی اسفنجی،متخلخل و حجیم در محصول
منعقد شدن کل سیستم توسط حرارت که شامل انعقاد گلوتن و ژلاتینه شدن نشاسته می باشد.
اصولا آرد را بر مبنای خاکستر طبقه بندی می کنند، املاح معدنی در لایه ی آلرون و پوسته دانه بیشتر از آندوسپرم نشاسته ای آن است بنابراین از روی میزان خاکستر آن می توان پی برد که ارد بیشتر از کدامیک از لایه ها تشکیل شده است .
در مشهد غالبا چهار نوع آرد به شرح زیر تولید می شود.
آرد کامل یا خبازی با درصد استخراج 97 – 95 درصد برای نان سنگک
آرد سبوس گرفته با درصد استخراج 88 درصد برای نان لواش وتافتون
آرد ستاره با درصد استخراج 82 درصد برای نان بربری و انواع باگت
آرد نول با درصد استخراج 77 درصد برای مصارف صنعتی

• آب
آب مورد استفاده جهت تولید خمیر باید عاری از آلودگی های میکروبی و شیمیایی زیاد باشد و سختی آن از ppm 150-100 تجاوز ننمایدو سختی کمتر از ppm 100 نیز مطلوب نمی باشد زیرا در این صورت موجب چسبندگی خمیر می شود و آب های سخت نیز موجب تاخیر در عمل تخمیر شده و در نتیجه مقاومت گلوتن افزایش می یابد.آب مناسب برای تخمیر باید pH در حدود خنثی و یا کمی اسیدی داشته باشد.
مقدار و نوع مواد آلی و املاح محلول باآب می تواند بر طعم ، رنگ و خصوصیات فیزیکی ،شدت تورم ، تخمیر و غیره درآرد اثر بگذارد مهمترین اثر املاح موجود در اب بر خصوصیات مکانیکی خمیر و بافت آن ظاهر می شود.

• مخمر
در کلیه روش های پخت نان از مخمر برای ایجاد حجم و بهبود طعم و کیفیت گلوتن و افزایش قابلیت هضم نان استفاده می شود.
مخمر نانوایی از جنس ساکارومیسس سرویزیه است که در pH کمتر از 6 فعالیت می کند و علاوه بر ایجاد حجم یکسری ویتامین ها و آنزیم هم در خمیر تولید می کند.از مهمترین این آنزیم ها فیتاز است که سبب شکستن اسید فیتیک می شود و همچنین انورتاز و مالتاز و زیماز (آنزیم هایی که بر روی قند انورت اثر می کنند ) نیز از آنزیم های دیگر ترشح شده به وسیله مخمر است.
مقدار مخمری که مورد استفاده قرار می گیرد با طول مدت تخمیر نسبت عکس دارد همچنین شدت فعالیت مخمر با افزایش حرارت به سرعت افزایش می یابد و بنابراین در مدت ثابت تخمیر مقدار مخمر لازم با افزایش دمای خمیر کاهش می یابد.

• نمک
نمک را به منظور بهبود طعم به خمیر اضافه می کنند .هم چنین نمک تا حدودی اسید های حاصل از تخمیر را خنثی نموده و از ترشی نان حاصل جلوگیری می کند.نمک شدت تخمیر را نیز کاهش می دهد و نیز سبب سفت شدن گلوتن می شود و از چسبندگی خمیر می کاهد.علاوه بر اینها نمک از رشد و نمو باکتری های غیر مجاز می کاهد و در نهایت سبب بهبود رنگ محصول نیز می شود.
نمک طعام یکی از موادی است که در تهیه نان بکار می رود .درصد کمی از کلرورسدیم ،خمیر را سفت نموده و حالت چسبندگی آن را کاهش می دهد .بررسی های انجام شده با دستگاه اکستنسوگراف نشان می دهد که افزودن نمک نه تنها مقاومت خمیر را افزایش می دهد بلکه قابلیت کشش آن را نیز زیاد می کند.در حالی که مواد اکسید کننده مقاومت را زیاد ولی قابلیت کشش را کم می کنند.
برخی از محققین اثر بهبود دهندگی نمک را به توانایی آن در کاهش حلالیت گلیادین می دانند که باعث بهبود خواص رئولوژیکی خمیر می شود.

• چربی
چربي هاي نرم با دامنه ذوب مشابه چربي خوك ، تركيبات سنتي نان سفيد در بريتانيا و ايالات متحده و بسياري از كشورهاي ديگر در طي 100 سال گذشته اند . هم اكنون چربي هاي حيواني طرفداري ندارند و بجاي چربي خوك و روغن ماهي تا حدودي روغن های هيدروژنه، روغن هاي گياهي تاحدودي هيدروژنه با خواص ذوبي مشابه چربي خوك استفاده مي شود . در مواردي نيز از روغن هاي مايع گياهي مثل روغن سويا يا روغن كلزا استفاده مي شود .
از اين نوع چربي ها در محصولات تخميري به عنوان غني كننده ياد مي شود . اين مواد خصوصيات خوراكي نان و محصولات تخميري را تغيير مي دهند وبر طول مدت مصرف محصول مي افزايند . اين اثرات با افزايش مقدار مصرفشان افزايش مي يابد . مقدار مصرف چربي ها از صفر در برخي نان ها تا 1% وزن آرد نان هاي قالبي است و تا 10% وزن آرد محصولات صبحانه اي غني مثل نانهای بروتچن روغنی افزايش مي يابد .
اثر چربي ها با نقطه ذوب بالا بر خواص خمير و مشخصات نان بسيار مهم تر از چربي هاي نرم تر است . اهميت چربي هاي با نقطه ذوب بالا در تحقيقاتي كه به توسعه روشهای فرآيند صنعتي توليد نان ، منجر شد ، روشن است . نحوه اثبات بدين شكل بود كه خميري كه به روش صنعتی توليد شده بود و فاقد مقدار كافي چربي جامد در انتهاي آخرين مرحله استراحت بود ، به شدت ناپايدار بود و ناني با پوسته تاول زده ارائه مي داد وپف کم ویا فاقد پف بعد از فر بود . ساختمان داخلي مغز نان تيره ، باز ، خشن و بسيار سفت بود . در حقيقت تمام نشانه هاي نگهداري ضعيف گاز را به فر داده بود .
مي توان اثر چربي را به صورت گرافيكي اثبات كرد . بدين شكل كه نان را با روش صمعتی توليد مي كنند در يك نمونه چربي از فرمولاسيون حذف مي گردد و در نمونه هاي ديگر مقادير كنترل شده اي از چربي هاي مختلف استفاده مي گردد . با آزمايشاتي از اين دست در دهه 1960 بود كه توليد كنندگان مواد مشروط كننده خمير ، مخلوط هايي ساختند و توسعه دادند و مخلوط هاي چربي خود را تصفيه نموده و هم زمان برخي از اصول اساسي مربوط به طبيعت چربي را در خميرهاي صنعتی بكار گرفتند .
اصول كاربرد چربي در روشهای صنعتی و ديگر سيستم هاي خميرسازي بدون زمان بطور خلاصه عبارتند از:
• چربي ايده آل از نظر كاركرد ، چربي كاملا اشباع با طول زنجيره 16C تا 18C مثل تري پالميتين و تري استئارين با نقطه ذوب بين oC 60- 55 (oF 140 – 130) مي باشد .
• تري گليسريد هاي زنجير كوتاه مثل 12C و 14C اثر بخشي و كارآيي كم تري در مبناي وزني دارند و به كنترل بيش تر دماي خمير و استراحت در بخار نيازمندند .
• چربي هاي كاملا هيدروژنه مبتني بر روغن ماهي و روغن وال ، حتي چربي هايي كه نقطه ذوب بالايي دارند ، كارآيي كم تري نسبت به روغن هاي كاملا هيدروژنه حيواني و نباتي دارند كه احتمالا به دليل شاخه دار بودن اسيدهاي چرب در روغن ماهي و وال است .
• تري گليسريدهاي كاملا اشباع بايد به خوبي در خمير توزيع شوند . دامنه گسترده اي از تركيبات و تكنيك ها قادر به پخش چربي هاي با نقطه ذوب بالا در خميرند .
تاثير چربي بركيفيت نان رابطه خطي ندارد. چربي خيلي كم، ناني با كيفيت ضعيف، همچون نان بدون چربي توليد مي كند. بعد از مرحله اي كه با افزودن مقدار بيش تر چربي، كيفيت نان اندكي بهبود مي يابد به مرحله اي مي رسيم كه با اندكي افزايش چربي افزوده شده كيفيت نان به شدت افزايش مي يابد.
براي آن كه خمير از نظر اثر چربي رضايتبخش باشد به حدود2/0-1/0% چربي نسبت به وزن آرد نياز مي باشد. بهرحال اين مقدار از آردي به آردي ديگر فرق مي كند، مثلاً حدود 1% در نان هاي سفيد ، يا 4% در نان هاي حاصل از آرد كامل.
درشرايطي كه از چربي با نقطه ذوب بالا به عنوان منبع اصلي چربي در خمير استفاده مي شود، بايد مطمئن شد كه از حداقل مقدار چربي در اصلاح خصوصيات آرد استفاده مي شود.
نمايش نقش چربي در سيستم هاي تخمير طولاني دشوارتر است. گرچه بسياري از فرمول هاي سنتي حاوي مقادير كافي چربي است. توليد نان با روش هاي تخمير توده يا اسفنج و خمير، بدون هرگونه افزودن چربي به خمير امكان پذير است كه مشخصات قابل قبولي از نظر حفظ گاز خواهد داشت به شرطي كه مهارت كافي و آردي با مشخصات مناسب داشته باشيم. همچنانكه اين مطلب در توليد نان باگت سنتي فرانسوي مشاهده مي شود.
بطور خلاصه مي توان گفت نوع كاملا خاصي از چربي قابل پخش در تمام انواع خمير نان، مفيد مي باشد. اين چربي ها از اهميت ويژه اي در سيستم هاي خمير و نان سازي بدون زمان مثل خميرهاي نان صنعتی برخوردار است. اين تركيبات به شدت كاربردي اند و به عنوان مواد بدون نياز به مجوز در مشروط كننده هاي خمير اتحاديه اروپا براي شمار بسياري از محصولات ناني و فرآيند هاي صنعتي استفاده مي شوند.

• شکر
صنعت نانوایی مصرف کننده بزرگ شیرین کننده هاست و فناوران نانوایی دامنه ی وسیعی از محصولات ساکارز را برای مقاصد گوناگون بکار می برد. موارد استعمال نانوایی تعیین کننده نوع شکر است.شکر در دامنه ی وسیعی از اشکال در دسترس می باشد که شکر کریستالین دانه ای مرسوم ترین شکل آن است.این نوع شکر در اندازه های کریستالی معادل 0.5 میلی متر تولید می شود.
شیرینی شکر می تواند به پوشاندن طعم های ناخوشایند رترش یا شیرین (که ممکن است طی فرایند نانوایی پیش آید) و همچنین به بهبود نیمه عمر محصول کمک می نماید.مثالی از نقش ساکارز بعنوان افزاینده طعم و پیش ساز عبارت از طعم ویزه نان تازه است .طعم نان از دو منبع ناشی می شود که در دوی آنها شکر نقش دارد : تخمیر و قهوه ای شدن قشر نان
طعم بطور نسبی طی تخمیر قند های ساده به دامنه ای از ترکیبات تکامل می یابد که طی مرحله ی نانوایی با سایر مواد تشکیل دهنده خمیر واکنش می دهد.بافت نان از دو راه تحت تاثیر حضور شکر قرار می گیرد ، هیدراسیون گلوتن و تورم با دگرگونی نشاسته.

• آرد سويا
آرد سوياي حاوي آنزيم هاي فعال در دهه 1930 در انگلستان معرفي شد . اين ماده دو مزيت عمده دارد كه هردو به دليل سيستم آنزيمي موجود در لوبياي سوياي نپخته است. سيستم هاي آنزيمي ليپوكسي ژناز ، اكسيداسيون چربي ها يا روغن هاي غيراشباع را توسط اكسيژن هوا كاتاليز مي كند و پرواكسيداز كه شماري از تركيبات حدواسط توليد مي كند همچنين تركيبات حدواسط هستند كه ماهيت كاركردي در خمير دارند .
دو نقش اصلي آرد سوياي حاوي آنزيم هاي فعال عبارتند از عامل رنگبر آرد و عامل اكسيدكننده معتدل .
سويا به عنوان عامل رنگبر آرد : نقش آرد سويا به عنوان رنگبر نسبتا ساده است . تركيبات حدواسط اكسيداسيون اكسيژن هواي اطراف خمير را به رنگدانه هاي زرد رنگ كاروتنوئيدي آرد منتقل مي كنند . تركيبات اكسيد شده اين رنگدانه ها بي رنگند و خمير به روش مشابه عمل بنزوئيل پراكسايد در خمير ، بي رنگ مي شود .
در انگلستان ، مصرف بنزوئيل پراكسايد ممنوع است و مدت هاست كه دي اكسيد كلرين استفاده نمي شود . لذا ارزش آرد سويا در توليد نان را نبايد دست كم شمرد . با اين حال حتي با مقادير بالاي مصرف سويا ، با اغلب سيستم هاي اختلاط خمير امكان دست يافتن به قدرت رنگبري مشابه بنزوئيل پراكسيد يا دي اكسيد كلرين وجود ندارد . دليل عمده اين مطلب به دسترسي محدود به اكسيژن هوا برمي گردد . بنابراين جاي تعجب نخواهد بود كه خميرهاي مخلوط شده با مارپيچ آسان تر از خميرهاي تولید شده به روش مداوم كه تحت خلاء جزئي مخلوط شده اند رنگبري شوند . نقش سويا در خميرهاي تولید شده به روش مداوم كه تحت خلاء جزئي مخلوط شده اند همچنان قابل توجه است و اين احتمالا به دليل عمل برش شديد در طي فرآيند اختلاط با سرعت بالاست كه سطوح خمير را در معرض اندك اكسيژن در دسترس درون مخلوط كن قرار مي دهد .
اثبات شده كه با افزايش سطح تماس خمير با اكسيژن هوا اثر رنگبري سويا افزايش مي يابد مثلا خميرهاي تولید شده به روش مداوم كه در اتمسفر غني از اكسيژن يا سيستم هاي تحت فشار/خلاء كه جرياني از اكسيژن در سطح خمير در طي اختلاط برقرار بوده و در فرمولشان از سوياي حاوي آنزيم هاي فعال استفاده شده است ، خمير و در نتيجه ناني ارائه داده اند كه به سفيدي خمير و نان عمل آمده با مواد رنگبر شيميايي است .
اكسيداسيون شبکه گلوتن با آرد سويا : تشريح اثر آرد سويا به عنوان عامل ملايم اكسيدكننده به سادگي بيان اثر رنگبري آرد سويا نمي باشد و در واقع بيش از يك مسير در اصلاح شبکه گلوتن توسط آرد سويا وجود دارد .
در مسير مستقيم ، پيشنهاد شده است كه اثر سويا وابسته به حضور ليپيد آزاد چندغيراشباعي است كه با مكانيسمي نسبتا پيچيده ، ليپيد متصل شده از بخش هاي خاص از پروتئين گلوتن آزاد مي شود كه شايد اجازه مي دهد اين پروتئين آبدوست تر شود و از اين رو به تشكيل سطح ويسكوالاستيك حباب هاي گاز در خمير كمك مي كند .
از آنجا كه تعداد عوامل تيمار كننده آرد محدود شده و تنها اكسيد كننده باقيمانده در اروپا اسيد اسكوربيك است ، نقش آرد سويا در استفاده موثر از اسيد اسكوربيك بيش تر احساس مي شود . براي آنكه اسيد اسكوربيك در خمير عمل كند ابتدا بايد به دهيدرواسكوربيك اسيد اكسيده شود . درجايي كه مقدار اكسيژن محدود است مثلا در خميري كه در روش مداوم تحت خلاء جزئي مخلوط مي شود يا در يك خمير سنتي كه فعاليت مخمر مقدار اكسيژن موجود را كاهش داده ، آرد سويا تركيب ارزشمندي براي سيستم اكسيداسيون است . مزاياي استفاده از آرد سويا به همراه اسيد اسكوربيك در فرآيندهاي طولاني تخمير اثبات مي شود .
اسيد اسكوربيك عاملي سريعا اكسيد كننده است و گرچه تيمار اضافي خمير مداوم با اسيد اسكوربيك دشوار است . چنين موردي در رابطه با تخمير توده اي وجود ندارد . نتيجه تيمار اضافي به خميرهاي باند شده و غيرالاستيك منجر مي شود كه فرآيند شان دشوار است و ناني با حجم كم و جهش فر ضعيف توليد مي كند . مصرف كم اسيد اسكوربيك نيز به توليد خمير ضعيف منجر مي شود كه حجم نهايي ضعيف و ساختمان باز خشني دارد . در گذشته بسياري از نانوايان از آردهاي حاوي مقادير اندكي از برومات پتاسيم استفاده مي كردند . برومات پتاسيم عامل اكسيد كننده كندي است در نبود اكسيژن به كندي عمل مي كند . تركيبي از اسيد اسكوربيك و آرد سويا ، در حالي كه جايگزين ايده آلي نيست ، تحمل و پايداري خميرهايي كه به صورت طولاني فرآيند مي شوند را تا حدودي افزايش مي دهد.

گروه دوم: افزودني هاي كاربردي
• امولسيفايرها
استرهاي DATA
استرهاي DATA (استرهاي دي استيله شده اسيد تارتاريك) كه معرف استرهاي DATA در قانون اتحاديه اروپاست ، در تمامي انواع نان و محصولات نانوايي ، در حد دلخواه مجاز است .
اصطلاح استرهاي DATA اصطلاحي كلي است كه دامنه اي از مواد مشابه را پوشش مي دهد كه از نظر ماهيت اسيد چرب و نسبت مونو به دي گليسريد با هم متفاوتند . اختلاف ديگر اين مواد در ميزان استريفيكاسيون اين مواد توسط تارتاريك اسيد دي استيله مي باشد . اشكال فيزيكي اين مواد از مايع روغني تا پودر نسبتا جريان پذير بسته به درجه اشباع شدگي چربي پايه فرق مي كند . در بسياري از آماده سازي هاي تجاري ، حداقل 5 تركيب عمده و شماري تركيب جزئي وجود دارد و انواع كمي از استرهاي DATA وجود دارند كه بر پايه چربي ها يا روغن هاي با نقطه ذوب پائين اند و به عنوان تركيبات خمير (شبه چربي) يا مشروط كننده مايع (قابل پمپاژ) خمير استفاده مي شوند هم اكنون در انگلستان معمول است كه استرهاي DATA برمبناي مواد خام غيرحيواني شامل گليسرول كه در آماده سازي منوگليسريد پيش از استريفيكاسيون نهايي استفاده شود . وسيع ترين شكل استفاده به شكل پودري به مشروط كننده هاي پودري خمير مربوط مي شود .
نقش استرهاي DATA در خميرهايي كه با مخمر ور مي آيند را با آزمايشات عملي پخت و روش هاي استاندارد رئولوژي خمير مي توان اثبات كرد . استرهاي DATA ، ابقاء گاز در خميرهاي ور آمده با مخمر را تشديد مي كنند . ارتباط نسبتا مستقيمي بين مقدار و تشديد ابقاء گاز تا يك حد بهينه وجود دارد . بعد از اين حد بهينه با افزايش مقدار مصرف استرهاي DATA از قدرت ابقاء گاز در خمير كاسته مي شود . حد نهايي تشديد كيفيت نان اين مواد بيش تر از چربي است .
مداركي قوي وجود دارد كه استرهاي DATA در زماني كه در خمير استفاده مي شود به سرعت و بطور كامل به شاخه هاي هيدراته شبکه گلوتن متصل مي شوند . شبكه حاصل نه تنها قوي تر است بلكه گسترش پذيرتر است و حالت ارتجاعي بيش تري دارد در نتيجه خميري توليد مي كند كه شبكه اي از حباب هاي كوچك گاز دارد و ديواره هاي سلول هاي گازي قوي و انبساط پذيراند . سه حوزه عمده كه از اين افزودني استفاده مي كنند عبارتند از : نان سفيد ، در محصولات صبحانه اي (مثل
رول ها) و آرد كامل (گندم كامل) ، و نان هاي حاوي دانه ها و آردهاي تهيه شده از چند غله .
– مصرف استرهاي DATA در نان سفيد انگليسي :
موقعي كه از آردي با ميزان پروتئين ناكافي يا كيفيت پائين تر از ايده آل استفاده مي شود استفاده از استرهاي DATA خمير را در انتهاي مرحله استراحت طبيعي ، تثبيت كرده و خميري با پف فر منطقي ايجاد مي كند . نان حاصل نيز حجم مخصوص بالاتر و ظاهر متقارن تري خواهد داشت . ساختمان داخلي ديواره سلولي نازك تري خواهد داشت . بهمين دليل مغز نان سفيدتر به نظر مي رسد و بافت نرم تر و يكنواخت تري دارد و بسيار مرتجع مي باشد . مقدار افزودن كم تر از 0.3% وزن آرد خواهد بود .
– مصرف استرهاي DATA در نان حجيم و محصولات صبحانه اي :
اصطلاح نان هاي با حجم مخصوص بالا رول هاي نرم و سخت ، و نان هاي دانماركي را نيز در انگلستان پوشش مي دهد. هدف توليد محصولي با حجم مخصوص بالا با ساختماني نسبتا ظريف و يكنواخت است . اين خصوصيات عمدتا با افزايش حجم در مرحله استراحت مياني ، تاحدي كه بيش از استانداردهاي نرمال باشد حاصل مي شود . زمان استراحت مياني چنين محصولاتي بين 60-50 دقيقه است اما در فرمول هايي كه مقدار مخمر نسبتا بيش تر است ، به دنبال استراحت مياني ، ورآمدگي فر قابل توجه اما كنترل نشده اي به دنبال مي آيد . اين نوع محصولات به آردي با كيفيت خوب به عنوان مبنايي براي ابقاء گاز توسط امولسيفاير نيازمندند .
بهبود پايداري در استراحت ، توسط امولسيفاير براي خميرها بخصوص موقعي كه خميرهاي كم دانسيته از مرحله استراحت به فر منتقل مي شوند ، يا در مراحل اوليه پخت مفيد است .
– نان هاي فرآيند شده با استراحت طولاني و محصولات صبحانه اي :
اين گروه محصولاتي مثل باگت ها ، رول هاي صبحانه اسكاتلندي از جمله رول هايي را كه در شب استراحت داده مي شود ، پوشش مي دهد . استرهاي DATA براي ايجاد پايداري در مرحله استراحت در طي دوره 2 تا 16 ساعته در دماهاي پائين استراحت مياني مورد نيازند . كيفيت كلي آرد در اين محصولات متفاوت است مثلا آرد نان هاي باگت كم پروتئين اند در عوض آرد رول هاي صبحانه اسكاتلندي پروتئين بالايي دارند (در مواردي به آن ها گلوتن افزوده اند) .
همه اين محصولات به خميري نيازمندند كه در مقابل شرايط متغير استراحت مياني و افزايش زمان آن ، پايدار باشند . در باگت بايد خمير به گونه اي باشد كه بتوان آن را در انتهاي مرحله استراحت مياني بدون هيچ گونه بهم ريختگي بريد . در تمامي موارد پايداري مورد نياز است تا از وجود حركت زنده در فر براي توليد محصولي با حجم مخصوص بالا مطمئن گرديم . باگت ها مي بايد قطع شدگي خوبي را در مرحله برش از خود نشان دهند .
– استرهاي DATA در نان هاي كامل و نان هاي چند غله اي :
يكي از مشكلات عمده در توليد تجاري اين نوع نان وجود ذرات پوسته گندم و دانه هاست كه شبكه سلولي گاز موجود در خمير را قطع مي كند . افزودن گلوتن گندم اضافي به فرمول يكي از راه حل هاست . راه حل ديگر استفاده از استرهاي DATA با تركيبي از امولسيفاير و گلوتن گندم است استرهاي DATA موجب ابقاء بيش تر گاز در خمير مي شوند و بافت ظريف و يكنواخت تر همراه با ساختمان ديواره سلولي گازي نازك تر ارائه مي دهند . نان حاصل نه تنها حجم بيش تري دارد بلكه مغز نان ساختماني ظريف تر و يكنواخت تر با ظاهر دروني بهتر و نرم تر و خواص خوراكي لطيف تري دارد .
استرهاي DATA اثري بر خواص مخلوط نشاسته – آب ندارد . بنابراين مستقيما بياتي را اصلاح يا كاهش نمي دهد و بر سرعت بيات شدن بي اثر است . اين مواد به دليل توانايي افزايش حجم محصول نهايي و تسهيل ساختمان ديواره سلولي ظريف ، يكنواخت و نازك در طيف گسترده اي از محصولات ، بر ماندگاري محصول از نظر خوش خوراك بودن اثر مفيدي دارد .
سديم استئارويل-2-لاكتيلات (SSL)
در بريتانيا SSL براي استفاده در نان به ميزان 3 گرم در كيلوگرم و در رول ها به ميزان 5 گرم در كيلوگرم مجاز است كه اين مقدار براساس وزن محصول نهايي است .
گرچه تعداد ريشه هاي لاكتيك اسيد ممكن است بين دو تا 5 تا در هر مولكول تغيير كند اين مواد ساده تر از استرهاي DATA هستند .
SSL ماده جامد سفيدي است كه نقطه ذوب نسبتا بالايي دارد و آن را مي توان به صورت پودر به تنهايي يا همراه ديگر مشروط كننده ها به خمير افزود . اين ماده در چربي حل مي شود بنابراين تركيب ايده آلي از كنسانتره هاي مبتني بر چربي بخصوص براي كالاهاي نانوايي نيمه غني و غني شامل كلوچه هاي غني و نان شيريني ها مي باشند .
SSL برخي خصوصيات استرهاي DATA را دارا است. ابقاء گاز در خمير را تشديد مي كند اما وزن موثر آن كم تر است . اين ماده طول مدت خوش خوراك بودن محصول را افزايش مي دهد . همچنين همچون منوگليسريد تقطيري قادر است به آميلوز متصل شود كه بايد به حساب اثر نرم كنندگي مغز نان توسط اين ماده گذاشته شود .
در عمل در انگلستان ، SSL به ندرت در توليد نان استاندارد يا در فرمول هاي ضعيف يا ترد استفاده مي شود . نانوايان استرهاي DATA مبتني بر مشروط كننده هاي خمير را براي حداكثر ابقاء گاز ترجيح مي دهند و منوگليسريد تقطيري را به مقدار مطلوب در زماني كه به فرمي اضافي نياز باشد مي افزايند . بهر حال در محصولات نيمه غني و غني از مخمر از ساندویچی گرفته تا همبرگر های نرم و در نان شيريني هاي ور آمده با مخمر ، SSL امولسيفايري است كه اغلب ترجيح داده مي شود . اين ماده قادر است تا حدي توانايي پايداركنندگي استراحت مياني توسط استرهاي DATA را از خود نشان دهد . اما اين توانايي را همراه با يك ورآمدگي فر محدود و كنترل شده تر در نتيجه مولفه هاي پخت (يا سرخ كردن) با حجم كافي (در مورد نان شيريني ها با جوش هاي كم تر در سرخ كردن) و يك مغز سفيد و نسبتا متراكم همراه با احساس دهاني نرم و مرطوب و افزايش طول مدت خوش خوراك بودن نشان مي دهد .
بهترين شيوه مصرف SSL به صورت جزئي از مشروط كننده هاي با پايه چربي است كه به همراه نمك ، شكر و عوامل تيمار آرد استفاده مي شود . اين ماده خود را در محصولات حاوي شكر و روغن بهتر نشان مي دهد . اين دو عامل تركيب مي شوند تا SSL را امولسيفايري جالب در دامنه وسيعي از محصولات نانوايي نشان داده و دليل افزايش مداوم مصرف اين ماده در بازار انگلستان است .
در ايالات متحده و هرجاي ديگر ، ممكن است از شكل كلسيمي و CSL ، به جاي SSL استفاده شود . مقدار مصرف ، مشابه SSL ، و اثرات كلي CSL در توليد نان نيز مشابه SSL مي باشد.
استفاده منوگليسريدهاي تقطيري در اتحاديه اروپا به عنوان دسته اي از امولسيفايرها در تمام نان ها و محصولات نانوايي ، درحد دلخواه مجازند . اين ماده به عنوان نرم كننده مغز نان عمل مي كند و نقش خود را با اتصال به فراكسيون آميلوز نشاسته گندم در دماهاي بالاي پخت اجرا مي كند . در عمل رتروگراداسيون نشاسته در طي سرد كردن و نگهداري بعدي به تاخير مي اندازد . در واقع بياتي را به تاخير مي اندازد .
ترديدي وجود ندارد كه بكارگيري منوگليسريد در فرمول موجب طولاني شدن نرمي مغز محصولات ور آمده با مخمر بخصوص در طي سه روز بعد از پخت مي گردد . به دليل آنكه ازنظر هزينه مصرف اين ماده مقرون به صرفه است جايگزين بخشي از چربي مصرفي مي گردد . منوگليسريد تقطيري چنين نقشي را بخوبي ايفا مي كند اما بخصوص در محصولات نيمه غني و غني تخميري ، و جايگزين كامل چربي با آنچه مقدار مناسب منوگليسريد است وسوسه برانگيز است . دراين حالت مغز محصول بلافاصله پس از پخت خيلي نرم است اما در طي 24 ساعت ضعيف ، خشك و خرد مي گردد .
در محصولاتي غير از نان سفيد استاندارد انگليسي ، جايگزيني بيش از 50% چربي با مقدار متناسب منوگليسريد در فرمول اصلي توصيه نمي شود . اسيد استئاريك ، كاربردي ترين اسيد چرب پايه به عنوان نرم كننده مغز نان است كه در تركيبات پخت داراي نقطه ذوب نسبتا بالايي در حدود oC 65-55 (oF 150-130) بوده ، و براي آنكه نقش خود را ايفا كند بايد به صورت قابل انتشار در آب و به حالت كريستالي تهيه شود . به همين دليل منوگليسريدي كه به نانوايان ارائه مي شود به هرشكل متمايز است : به صورت هيدراته در آب و امولسيون ها ، و به صورت پودرهاي قابل انتشار در آب مي باشد .
هيدرات ها امولسيون روغن در آب اند كه امولسيفاير ذوب شده و آب داغ به همراه مقادير اندكي از يك تثبيت كننده با همديگر مخلوط شده سپس سرد و تحت كنترل دقيق شرايط تا تشكيل امولسيون پايدار همزده مي شود . اگر بطور صحيحي تهيه شود ، اين امولسيون در فاز كريستالي صحيح بطور دائم باقي خواهد ماند . مقدار امولسيفاير در چنين هيدرات هايي در حدود 40-20% وزني است . همچنين مي توان با تركيب چربي هاي با نقطه ذوب بالا با مواد ياد شده محصولاتي با نقش دوگانه توليد كرد .
منوگليسريد تقطيري تنها يك نقش در خميرهاي ورآمده با مخمر دارد و آن نرم كردن مغز محصول پس از پخت و كمك به ابقاء نرمي زياد به مدت حدود سه روز مي باشد . اين ماده ابقاء گاز را تشديد نمي كند بنابراين پايداري استراحت مياني ، حجم محصول و رنگ يا بافت مغز بهبود نمي يابد . هيدرات هايي كه برخي از اين خواص را از خود بروز مي دهند نيز به دليل وجود چربي با نقطه ذوب بالا در امولسيون است .
لسيتين ها
وضعيت حقوقي لسيتين ها در اتحاديه اروپا به گونه اي است كه در حد دلخواه در تمام انواع نان و كالاهاي نانوايي مجاز اند .
اصطلاح لسيتين گروهي از فسفوليپيدهاي پيچيده را دربر مي گيرد كه به صورت طبيعي در دامنه گسترده اي از بافت هاي حيوانات و گياهان يافت مي شود . سويا معمول ترين منبع لسيتين مورد استفاده در صنعت نانوايي است . اين ماده به صورت مايعي ويسكوز كه تقريبا حاوي 65% فسفوليپيد و 35% روغن سوياست استخراج مي شود . اين مايع ، با گچ يا آرد گندم مخلوط مي شود تا پودري جريان پذير توليد كند كه مي تواند مبناي يك مشروط كننده مركب خمير باشد.
لسيتين بطور گسترده اي در انگلستان استفاده نمي شود . با اين وجود ، اين ماده در فرانسه بسيار مشهور است و منبع اصلي چربي در باگت و ديگر نان هاي پوسته اي است . بخشي از دلايل شهرت اين ماده تاريخي و بخشي ديگر تكنيكي است . اين ماده تنها منبع قانوني چربي مجاز براي باگت سنتي فرانسوي (همچنان كه دركميسيون اروپايي تعريف شده) بوده و مي باشد . اين ماده تاحدي قادر به تشديد ابقاء گاز در خمير است گرچه دراين حال اثر بخشي كم تري نسبت به استرهاي DATA يا SSL دارد . همزمان اثر بسيار متفاوتي بر روي خصوصيت پوسته دارد. استرهاي DATA مخصوصا محصولات نانوايي پوسته دار ، داراي پوسته اي نازك و پوسته تخم مرغي است كه ظاهري نمايشي دارد اما در طي نگهداري چرمي مي شود .
لسيتين پوسته اي ضخيم تر و متراكم تر توليد مي كند كه ممكن است جذاب نباشد اما تردي آن را به مدت بيش تري حفظ مي كند . در انگلستان مصرف لسيتين محدود مي باشد. اما در محصولات پوسته اي كه به تنهايي يا همراه با استرهاي DATA استفاده مي شود ، اين ماده مزاياي بالقوه اي دارد
از چربي ها در محصولات تخميري به عنوان غني كننده ياد مي شود . اين مواد خصوصيات خوراكي نان و محصولات تخميري را تغيير مي دهند و هم زمان ، بر طول مدت مصرف محصول مي افزايند . اين اثرات با افزايش مقدار مصرفشان افزايش مي يابد . مقدار مصرف چربي ها از صفر در برخي نان ها تا 1% وزن آرد نان هاي قالبي است و تا 10% وزن آرد محصولات صبحانه اي غني افزايش مي يابد .
گلیسیرین
گلیسیرین یا گلیسرول نمونه ای از ترکیبات پلی ال می باشد.مایعی بی رنگ ، بی بو و ویسکوز است و بطور گسترده در فرمولاسیون های دارویی استفاده می گردد.گلیسرول دارای سه گروه هیدروکسیل هیدروفیل است که مسئول حلالیت این ترکیب در آب همین گروه های هیدروکسیل می باشد .همچنین خاصیت جذب آب را دارد.گلیسرول مزه ی شیرینی دارد و سمیت کمی دارد .گلیسرول هسته ی اولیه تمام چربی ها که بعنوان تری گلیسیرید می شناسیم ،می باشند.
در غذاها و نوشیدنی ها گلیسرول بعنوان هموکتانت ،شیرین کننده ،حلال و … اضافه می شود.این ترکیب بصورت تجاری بعنوان یک پر کننده در محصولات با درصد چربی پائین و گاهی اوقات نیز بعنوان حجم دهنده استفاده می شود
این افزودنی غذایی با نام تجاری E422 حاوی 27 کالری به ازای هر قاشق چایخوری بوده و قند خون را افزایش نمی دهد.

سوربیتول
یک قند الکلی است که به کندی در بدن متابولیسم شده و از طریق احیاء گلوکز و تغییر گروه های آلدهید به هیدروکسیل تولید می گردد.از این ترکیب به منظور جایگزینی برای چربی استفاده می شود. سوربیتول یک هموکتانت بوده که قادر به افزایش حجم در برخی از محصولات می باشد.
این ترکیب به کمک آنزیم سوربیتول 6- فسفات دهیدروژناز و یا سوربیتول دهیدروژناز سنتز شده و قادر است توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز به فروکتوز تبدیل شود.

پلی سوربات 60
این ترکیب امولسیفایری شامل سوربیتول ، اتیلن اکسید و اسید استئاریک می باشد که استئاریک اسید آن از روغن های گیاهی استخراج می گردد.
پلی سوربات یک مایع ویسکوز زرد مایل به قهوه ای می باشد که قابلیت حل شدن در آب و الکل را داراست در حالی که در روغن نامحلول است.HLB این ترکیب 14.9 می باشد که در نتیجه می توان از آن بعنوان یک امولسیفایر غیر قطبی روغن در آب استفاده نمود.
این ترکیب تا بیش از 95% Food Grade(غذایی) می باشد.

پروپیلن گلایکول
پروپیلن گلایکول ترکیبی معدنی با فرمول شیمیائی C3H8O2 می باشد. نام دیگر آن پروپان 1،2- دی ال است.
این ترکیب مایعی بی رنگ ، تقریبا بی بو، شفاف ، ویسکوز و با مزه ی شیرینی اندک می باشد که قابلیت هیگروسکوپیک دارد.علاوه بر این دارای قابلیت اختلاط با آب ،استون و کلروفورم بوده و بصورت تجاری از پروپیلن اکسید تهیه می گردد.نقطه ی جوش پروپیلن گلایکول 188.2 درجه ی سانتیگراد و نقطه ی ذوب آن 59- درجه ی سانتیگراد می باشد.

117 دیدگاه

 • طباطبايى

  با سلام و تشكر فراوان
  از اطلاعات جامع اين مقاله بسيار استفاده كردم و اين براى اولين بار است كه به زبان فارسى توانستم اطلاعات مورد نيازم را دريافت كنم فقط نتوانستم مقدار در صد استفاده از SSL را در خمير نان حجيم بفهمم ،
  ايا در صد استفاده ان بيش از DATEM است ؟
  GMS چيست ؟
  اگر امكان دارد در صد استفاده از اين مواد را براى من بفرستيد ،
  SSL
  DATEM
  Monoglicirid
  Carrageenan
  با تشكر و قدر دانى بسيار
  طبا طبا يى

  • admin

   باسلام وتشکر ازعنایت شما کلیه این مواد امولسیفایرهستند ونقش آنها ادغام مناسب فازچربی وفازآبی محصول می باشد حدود مصرف آنها بسته به نوع محصول حدود 0/5 درصد می باشد لاکن باتوجه به خواص اختصاصی برخی ازآنها استفاده ازآنها نیازبه مطالعه واطلاعات تخصصی دارد.ازهمراهی شما کمال تشکر راداریم .

 • فرهاد

  با سلام من نان خرمایی تولید میکنم که مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از
  آرد.روغن.آب. .شهدی که درآن جوهر لیمومیریزیم. وجوش شیرین که چون دمای پخت ما بالا بوده وبرای اینکه خرما درآن خشک نشود جوش به سرعت رو ی آن را طلای میکند وزمان پخت را کاهش میدهد
  ولی از وقتی که به آردها آهن اضافه کرده اند نان خرمایی بعد از یک روز سیاه میشود خواهشمنم در صورت ممکن راهنمایی فرمایید

  • admin

   باسلام دوست گرامی فقط آرد خبازی محتوی آهن هست اگرنوع آرد مصرفی راعوض بفرمایید مثلا آرد صنف وصنعت استفاده کنید مشکل حل می شود.

 • مسعود

  لطفا یک ترکیب مناسب بهمراه افزودنی های مجاز برای خمیر نان تافتون برام بفرستین.

 • ابراهیمی

  سلام به جای جوش شیرین در تهیه نان خشک از چه افزودنی دیگری میتوان استفاده کرد زیرا زمانی که از خمیر مایه استفاده میکنن کیفیت نان پایین می اید اگر لطف کنید و ترکیبی جایگزین آن کنید که از نظر بهداشت و سلامت مشکلی نداشته باشد سپاسگزارم

 • ابراهيمي

  سلام ببخشید من دوباره پیام میدم اگر لطف کنید بگید چه مدت طول میکشه تا جواب بدید ممنون میشم چون خیلی عجله دارم

 • ابراهيمي

  سلام ببخشید الان مشکل ما روی نان قندی چون شکر و روغن داره و 24 ساعت میمونه از جوش شیرین استفاده میکنیم اگر امکان داره لطف کنید و بگید که چه ماده ای دیگری را میتوان جایگزین آن کرد ممنون

  • admin

   بله این مشکل خیلی ازدوستان هست تیم تحقیقاتی ما سخت مشغول بررسی هستند به محض حصول نتیجه درسایت قرارمی گیرد .لطفا شکیبا باشید.

 • ابراهيمي

  سلام ببخشید من مجدد پیام دادم، ميخواستم بدونم آیا به نتیجه ای رسیدید یا نه ممنون

 • رکسانا

  سلام و عرض ادب میخواستم به صورت خصوصی ز شما چنتا سوال بپرسم من ایران نیستم ممنون میشم جواب بدین

 • davood

  سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.من میخوام یه خمیر پیتزای خیلی خوب درست کنم که بافت اسفنجی داشته باشه و در عین حال ترد و شکننده باشه و مثل نان سوخاری موقع پخت حالت نیمه خشک و ترد پیدا کنه.از آرد ۳صفر استفاده کردم با شیر و ماءالشعیر و … امتحان کردم نتیجه ای نگرفتم .در موادم از مایه خمیر فوری و بهبود دهنده و شکر و روغن استفاده کردم .و میزانشون رو تغییر میدادم ولی نتیجه ای نگرفتم.میشه خواهش کنم اگه فرمولی دارین کمکم کنید؟ممنونم

  • admin

   باسلام ممنون از حضورتون دوست عزیز.مشکل شما درتیم تخصصی رفع مشکلات آرد وفرآورده های آردبر شرکت دلسا مطرح شد نظر کارشناسان متخصص مابراین بود که شما قطعا بهبود دهنده ای که استفاده کردین متعلق به نان حجیم ونیمه حجیم بوده ومشکل شما با تغییر بهبود دهنده مرتفع خواهد شد.دراین راستا بهبود دهنده پیتزا ی پویش را به شما معرفی می کنیم .که هم باعث بافت خوب ونرمی وماندگاری بالا وهمان بافت تردی که مدنظر شماست خواهدشد. درصورتی که برای مصارف کم لازم دارید می تونیم درخدمتتون باشیم درصورت تولید انبوه باکارشناسان فروش ما تماس بگیرین .

 • رمضون

  سلام، لطفاً طرز تهیه ی خمیر نان یزدی را بفرمایید! آیا ماده ی خاصی در خمیرشان اضافه می کنند که این قدر خوشمزه می شود؟

 • میلاد

  سلام
  خسته نباشین
  مواد افزودنی برای نان لواش که از ارد و خمیرمایه و نمک و اب تهیه میشه چیه؟
  نان مورد نظر نرم و خوش طعمه چیه موادی باید به خمیر اضافه بشه که نان طعم و ماندگاری داشته باشه و رنگ نان هم از اهمیت خواصی برخورداره
  نکته ی که باید توضیح بدم از دستگاه اسان پز یا همون شاطر برقی استفاده میکنیم که نان زود خشک میشه و نرم نمیمونه
  راهنمایی کنید برای بهبود کیفیت نان ممنون میشم

 • رمضون

  سلام، اسم بهبود دهنده ی مخصوص؟

  • admin

   سلام دوست عزیز ممنون که به وبسایت ما سرمی زنید ومطالب را می خوانید .بسته به نوع مشکلی که آرد داشته باشد ومحصولی که تولید کرده باشید نوع بهبود دهنده فرق می کند.شما مشکل رابفرمایید تابگوییم چه بهبود دهنده ای باید استفاده کنید وطریقه مصرف چیست.پاینده باشید.

 • رمضون

  مشکل خاصی نیست، فقط اون الکلی که در طعم نان یزدی هاست را من نمی توانم درآرم و کمی تردی نانشان

 • رمضون

  تشکر، یعنی با این که خمیر ترش و ماست استفاده کنم آیا باز هم باید از خمیرمایه خشک فوری استفاده کنم؟ یا همانها کفاف می دهد؟ البته من روش پختم تنور سنتی گلی هست.

 • رمضون

  سلام، خدا قوت، من می خواستم به صورت خصوصی سوال و جواب داشته باشم با اون ایمیلی که در جواب اون خواهر داده اید، فقط از شما می خواهم سوال و جواب هایی که در مورد نظرات من این جا آمده با همین دیدگاه جاری را حذف کنید، تشکر.

 • داوود

  سلام، مقدار روغن مصرفی و بهبود دهنده ی نان در یک کیسه آرد جهت پخت نان یزدی چقدر باشد؟ و همچنین مقدار نمک و ترش و سرکه و آیا مواد در آب خمیر ریخته شود یا بر آرد، تشکر.

  • admin

   سلام مقدار بهبود دهنده بستگی به برند بهبود دهنده دارد ومقدار روغن هم بستگی به تردی موردنظرشما دارد چون روغن ترد کننده هست هرچه بیشتراستفاده کنید ترد تر می شود.مقدارنمک بیشترازیک درصد نباشد.نمک را آخر بعدکه خمیرمخلوط شد وهنوز شکل نگرفته اضافه کنید موفق باشید

 • داوود

  و شرمنده مقدار مایع خمیر، و لطفا اگه ممکنه بفرمایید در آردهای سبوس گیری شده ۱۲ و ۱۵ درصد به صورت وزنی چقدر سبوس آن گرفته می شود؟ و آیا آرد ۷ درصد آرد کاملا سبوسداری هست؟

  • admin

   سلام .تعریف درجه استخراج آرد :عبارت است از مقدارآرد استحصال شده از100گرم گندم تمیز شده برحسب درصد که درایران به طور اشتباه وبرعکس ازآن به عنوان درصد سبوس گیری یاد می کنند بنابراین آرد 7درصد آرد بادرجه استحصال 93 می باشد وبنابراین 7درصدازسبوس وجوانه گندم گرفته شده لازم به ذکراست میزان سبوس دردانه گندم کامل 13/5 درصد ومقدار جوانه 2/5 است.والباقی که 84 درصدباشد بخش آردی دانه گندم است بنابراین آرد 84درصد استخراج (به تعبیر ارانی 16 درصد )آردی است که فاقد سبوس وجوانه می باشد وتقریبا ارد سفید به شمار می آید.

 • رسول هستم

  سلام، خداقوت
  ما نانوایی داریم و طرح نان خانگی میپذیم
  یک ساعت یا یک ساعت و نیم بعد از خمیر زدن، شروع به پخت میکنیم با تنور دوار و نان رو میذاریم دو دور بزنه که دودقیقه طول میکشه، نان خوش خوراک و تا چهار پنج روزم راحت ماندگاری داره، البته درون یخچال
  فقط مشکل ما اینه که چون زمان پختمون بالاست نون ها زود خشک میشه و زیاد نرم نمیمونه،، میخواستم ببینم راه حلی واسه این مشکل هست؟
  ممنون از شما

 • آرام

  سلام خسته نباشید.ببخشید ما برای تهیه خمیر نان لواش از خمیر مایه آماده فوری استفاده میکنیم.ولی نان به محض اینکه یکم هوا بخورد خشک میشود.چه ماده افزودنی واسه این مشکل پیشنهاد میکنید؟؟مقدارش را هم بگید لطفا.بی زحمت جوابش را به ایمیلم بفرستید.ممنون.

 • فرزين

  با سلام
  ممنون از اين اطلاعات با ارزش كه در اختيار ما قرار دادين .
  من يك نانوايي سنگك تمام مكانيزه دارم كه براي خمير گيري از تركيب دو آرد خبازي و نول استفاده ميكنم به علاوه اينكه براي بالا بردن كيفيت تخمير از نمك به هيچ وجه استفاده نميكنم . اخيراً براي بالا بردن زمان ماندگاري نان قصد استفاده از اسيد اسكوربيك رو دارم . خواستم بدونم به چه نسبتي بايد اسيد اسكوربيك استفاده كنم و اگه شما راه حل بهتري براي افزايش كيفيت نان سنگك داريد با آغوش باز پذيرا هستم .
  ممنون

  • admin

   سلام اسیداسکوربیک نمی توانید استفاده کنید چون وقتی خمیر وارد دستگاه بشود وماهیت شل داشته باشد خمیر تکه تکه می شود. بهبود دهنده k600به میزان 30گرم در100کیلو آرد استفاده کنید .موفق باشید

 • جهان

  امولسیفایره. سلام ببخشید اینو از کجا باید تهیه کنیم و اینا میصرفه برا نانوایی

 • ممنون که سرعت سایتتون بالاست برای این تو خیلی از سایتا رفتم ولی سرعت سایتشون بد بود خداروشکر که راحت چیزی که میخواستم پیدا کردم

 • محمد

  سلام آرد سست باید چه جوری اصلاح کنیم نونش کیفیت نداره تافتون سنتی ممنون

 • jamshid

  سلام .خدا قوت. من کیک خونگی می پزم و میفروشم برای خشک نشدن و کپک نزدن چی اضافه کنم استاد

 • علی

  سلام و خسته نباشید.
  بنده دستگاه خمیر زن خریدم و در خانه نان بربری پخت میکنم
  نصف کیسه ارد و نصف لیوان خمیر مایع و یک چهارم لیوان بهبود دهنده و ۲۰۰گرم نمک و نصف لیوان جوش شیرین استفاده میکنم خمیر بعد از پخت شدن نان سیاه و بی دوام میشود.ممنون میشوم اگر راهنمایی کنید.
  با تشکر

  • admin

   سلام لطفا کیفیت آرد رابررسی کنید واطلاع بدین تاکارشناسان ما شما را راهنمایی کنندضمنا لطفا ازجوش شیرین استفاده نکنین

 • امین

  سلام
  من ی نوع شیرینی درست میکنم که با مخمر عمل میاد و روغن و شکر کمی داره بعد از ده روز بوی ترشی میگیره.چطور میتونم موندگاریشو تا یک ماه برسونم.
  ممنون میشم کمکم کنید

 • Morteza

  سلام وقت بخیرممنون از راهنمایتون
  من یه نوع شیرمال درست میکنم
  با ارد خبازی شکرو روغن مایع و بکینگ پودروبهبود دهندهn300 ومایه خشک فریمان
  میخام یه خورده حجیم تر بشه
  میشه لطفا راهنمایی کنید تشکر

  • admin

   سلام برای 40 کیلو آرد چه میزان شکر؟ چه میزان بهبود دهنده n300 وچه مقدار بیکینگ پودر ومایه خشک استفاده می کنید؟ لطفا این اطلاعات را بدهید تا کارشناسان ومتخصصان شرکت ما بتوانند راهنمایی کنند.ممنونم از حضورشما

   • Morteza

    سلام مجددخدمت شما.
    برای۴۰ کیلو ارد.حدودا ۱۸کیلو شکر.
    حدود یک کیلو پکینک پودر
    بهبود دهنده ان ۳۰۰ حدود۲۰۰گرم
    ۳۰۰گرم مایه خشک فریمان
    شیر محلی ۶ کیلو

    • admin

     سلام میزان شکر شما 45%بسیار زیاد هست مخمر درحضور این مقدارشکر قادربه فعالیت مناسب نخواهد بود .بهترهست میزان شکر راکم کنید.

     • Morteza

      سلام.ممنون از راهنماییتون.
      این نوع نون شیرمال اگه شکرش کمتربشه.
      مشتری از شیرینیش ناراضی میشه.
      قبلا امتحان کردم.
      اگه بهبود دهنده رو تغییر بدم کمک میکنه.
      اگه جواب مثبته
      لطفا شما پیشنهاد بدین.
      که ازچه نوعی استفاده کنم.
      یا راه کار دیگه بدین.
      باتشکر

     • admin

      سلام بهترهست ازمخمر مقاوم به شکر استفاده کنید high sugar

     • Morteza

      سلام.خیلی متشکرم.
      میشه لطف کنین بگین این نوع مخمر و از کجا تهیه کنم.
      High sugar
      اگه لطف کنین ممنون میشم.
      ما تو همدانیم

 • Seyyed raza

  سلام وقت بخیر بنده شغلم نانوایی سنگک هست از نوع صنعتی مشکلی که این نون داره بعد از پخت سریع رطوبتش رو از دست میده و خشک میشه.
  میشه راهنمایی کنید برای موندگاری و داشتن رطوبت کافی بعد از پخت چیکار باید کرد در ضمن موادی که استفاده میکنیم اب و نمک و مخمر از نوع فریمان .ممنون.

  • admin

   سلام ازعوامل موثر درازدست دادن رطوبت نان وخشک شدن می توان به نحوه پخت ونوع دستگاه وضمنا نوع گندم آرد استحصالی اشاره کرد .بابررسی عوامل ورفع آن می توانید کیفیت وماندگاری بیشتری درمحصول تولیدی داشته باشید.ممنون از حضور شما.

 • Seyyed raza

  سلام ممنون از پاسخگوییتون
  ولی نحوه ی پخت کلا ۹۰ درصد دستگاها همین مشکل را دارن ولی خب زیاد اهمیت نمیدن به این موضوع و برای برطرف کردنش تلاشی نمیکنن
  نوع دستگاه هم که اشاره کردین از نوع بهترین دستگاه در حال حاضر استفاده میشه که خودم برای کیفت دستگاه از نزدیک نمونه کارایی که ارائه داده بودن رو انتخاب کردم و بابت ارد هم که گفتین از ارد ۱۵ درصد خبازی استفاده میشه که مختصه نان سنگکه ولی متاسفانه اسمش فقط سنگکه ولی در عمل اینقد افزودنی میزنن به اردا که باعث التهاب دستان شاطر میشه و بطرز فجیعی ورم میکنه و الانم که من این پیام رو دادم برای برطرف کردن این مشکلی که باهاش سرو کار دارم نیاز به راهنمایی و مشاوره دارم ممنون میشم در این باره کمک کنید .

 • صالح

  سلام. برای اینکه نان سنگک ماندگاریش به چندین روز افزایش پیدا کنه باید از چی موادی استفاده بشه؟الان واسه هر کیسه خمیر ۳۰گرم بهبوددهنده ضدبیاتی bh914 بهنان و روغن هم استفاده میکنم.ولی بیشتر از یکروز تابستون نمیمونه ولی زمستون ماندگاریش بهتر بود.

 • محمدعلی

  سلام، من نوعی نان خشک تولید دارم که بعد از اتمام کار باید نان ها را تکه تکه کنم ولی متاسفانه یه مشکلی که هست هنگام تکه کردن مغز نان زیاد خرد می شود و به اصطلاح خاکه زیاد می دهد و نان ها پیوسته نیست اونجوری که من می خوام، از چه ماده ای استفاده کنم؟ اگر ممکنه جواب را به ایمیلم بفرستید ، ضمنا من از هیچ نوع بهبود دهنده ای استفاده نمی کنم.

 • قدرت

  سلام، من نوعی نان نرم سنتی می زنم با آرد 12 با تنور سفالی و با دستگاه خمیر پهن کن، هر چقدر تلاش کردم نانم ترد و نرم بشه متاسفانه نشد، با اینکه تخمیرم هم کامل بود، مشکل از کجاست،؟ از هیچ ماده ی افزودنی هم استفاده نمی کنم، فقط آب ، آرد، نمک و مخمر، آیا جهت تردی نان مطلبی هست؟

 • قدرت

  عین تافتون، فقط کمی ضخیم تر

  • admin

   سلام میتونین از روغن مایع خوراکی استفاده کنین . اگرنتیجه نگرفتین بفرمایید تا بهبود دهنده مناسب را معرفی کنیم.

 • Morteza

  سلام میشه لطفا بعداز پاسخ پیامهای منوحذف کنین
  باتشکر فراوان

 • قدرت

  سلام، متاسفانه تافتون ما با یه بطری روغن هم نه زیاد نرم می مونه و نه ترده، از چه نوع بهبود دهنده ای استفاده کنم؟ضمنا می خواستم نان بافت دنبه ای هم داشته باشه و حالت لاستیکی نشود.

 • عباس

  سلام و سپاس از مطالب کاربردیتون، می خواسم تمام پوک کننده های نان را معرفی کنید، مثلا آیا بیکینگ پودر همان عمل مخمر یا روغن یا جوش شیرین را دارد؟ کدام پوک کننده قوی تر است؟ آیا از همه یک جا می شه استفاده کرد؟

  • admin

   عملکردشان متفاوت هست برای محصولات نازک از جوش شیرین وبیکینگ پودر می شود استفاده کرد برای محصولات تخمیری از مخمر مثل نان ونان ساندویجی.پوک کننده برای نان هم می توانید از بهبود دهنده های ما استفاده کنید مثل k600پلاس

 • جلال

  سلام، من نوعی نان خشک سنتی می زنم با تنور سفالی که بعد از آماده شدن نان باید آنها را به تکه های کوچکتری تقسیم کنم متاسفانه هنگام جدا کردن مغز نان زیاد می ریزد و از هم پاشیدگی نان خیلی زیاده و به اصطلاح خاک زیاد می دهد، از چه ماده ای استفاده کنم، ممنون از جواب

 • قدرت

  میزان آرد یک کیسه، حجم چی هست؟ همان تافتون دیگه.

 • محمدرضا اسلام زاده

  سلام
  خسته نباشید برای درست کردن باقلوای ترکی( استانبولی) نیاز هست خمیر تا ضخامت برگ کاغذ باز شود از آرد نول هم استفاده میکنیم ولی متاسفانه خمیر آنقدر سست هست که وقتی به ضخامت مقوا میرسد پاره میشود لطفا بفرمایید از چه بهبود دهنده ای و از کجا و به چه اندازه ای مثلاً برای هرکیلو آرد استفاده کنیم تا هم خمیر قوی تری داشته باشیم و بتوانیم تا جای ممکن خمیر را نازکتر هم بکنیم . و چنانچه چنین آردی را دارید که مشکل ما را حل کنه لطفا معرفی فرمایید و راهنمایی کنید که نمونه آن آرد را برای تست اولیه چکونه تهیه کنیم.
  ممنون میشم به ایمیل ام ارسال فرمایید.

  • admin

   سلام اگر هیچ افزودنی استفاده نمی کنید از بهبود دهنده کد 3پلاس ما استفاده کنید دوقاشق دریک کیسه آرد .موفق باشید

 • علیرضا همتی

  سلام وخسته نباشیدمن برای بالابردن کیفیت نان البته ماندگاری بیشتر وجلوگیری از بیات شدن سنگک در دستگاه ریزشی از چه محصول شما میتوانم استفاده کنم وشماره سفارش محصول را به شماره ۰۹۳۳۸۶۸۱۷۰۰ارسال کنیددر ضمن عرض کنم نان من بوسیله ابتکار وکارآفرینی در دستگاه پخت بسیار زیبا ومنحصر بفرد وخوشمزه است فقط ماندگاری رابتوانم بالا ببرم که زود بیات نشود عالیه میشود خواهشا راهنمایی کنید وحتی به مشاوره نیاز باشد هزینه پرداخت نیشود ممنونم

  • admin

   سلام شما می تونین با ما تماس بگیرین مشاورین ما به شما کمک خواهند کرد.اطلاعات مدیریت : 09155160528مدیرعامل آقای دکتر قیافه داوودی

   بازرگانی :05133822066

   دورنگار:05133409144

   مدیرکنترل کیفی :09156511511آقای مهندس جدی

 • قدرت

  تولید روزانه ام یک کیسه و نصف، یعنی 60 کیلو، لطفا بفرمایید برای لاستیکی نشدن نان و اینکه نان بافت نرم و دنبه ای داشته باشد از چه بهبودی استفاده کنم؟

 • مجتبی

  سلام. ممنون از مطالبتون.
  ما نان تافتون گرد با آرد بربری توسطه دستگاه 3 کاره و تنور گردان تولید میکنیم.
  خواستم بدونم برای بالا رفتن کیفیت و تردی نان چه افزودنی های مجازی میتوان استفاده کرد؟ (مواد مورد استفاده الان ما:آرد-مایه خمیر-آب-سبوس-یک بند انگشت جوش)
  ممنون

 • قدرت

  سلام، بهبود دهنده های شما را چگونه و از کجا خریداری کنیم؟ آیا در اصفهان هم نمایندگی دارید؟

 • خنامانی

  سلام وتشکرفراوان به خاطر راهنماییهاتون.لطفا بفرمایید چطور میتونم محصولاتتون رو سفارش بدم.واگرامکانش هست قیمت کوچکترین بسته بندی بهبود دهنده k700برای نان حجیم.وهمچنین بهبود دهنده نان سنتی رو بفرمایید.ممنون

  • admin

   سلام برشما ممنونم از حضورتون شما می تونین با شماره های زیر باما درارتباط باشید ضمنا قیمت k700 ازقرار کیلویی 258000ریال ونان سنتی تنوری 370000ریال هست. ازاینکه درخدمتتون باشیم خوشحالیم . اطلاعات مدیریت : 09155160528مدیرعامل آقای دکتر قیافه داوودی

   بازرگانی :05133822066

   دورنگار:05133409144

   مدیرکنترل کیفی :09156511511آقای مهندس جدی

 • مهدی

  سلام. من نانوایی دواار لواش دارم. نان ها اصلا پف نمی کنن و سفت هستن. مواد هم مخمر و نمک و ارد و آبه. لطفا راهنمایی کنین

 • مطهر

  سلام
  من میخواستم بدونم برای درست کردن نان خانگی ترد با بافت ترم و طعم دلپذیر از چه موادی وبه چه میزان استفاده کنم؟
  دوست دارم خودم در خانه تجربه پخت این نون را داشته باشم
  اگر امکان دارد راهنمایی دقیق بفرمایید

  • admin

   سلام وقت به خیرمتاسفانه بهبود دهنده های ما مصارف صنعتی دارن وباتوجه به حساسیت موادتشکیل دهنده اونها حتما باید درصنعت وتحت نظارت وحضور مسئول فنی استفاده بشه

 • مطهر

  کسی نیست جواب بده؟

 • مطهر

  سلام علیکم
  از این که پاسخگو هستید متشکر
  اگر میشه راهنمایی کنید برای پخت نان در منزل چیکار کنم و چه دستوری را پیشنهاد میدهید

 • مجتبی

  با سلام.ممنون از اطلاعات جامع و مفیدتون
  من برای تهیه خمیر پیتزا از 1.5 درصد نمک و 2 درصد شکر و 1 درصد مخمرو200 گرم روغن مایع اسفاده میکنم.میزان اب هم باندازه نصف میزان ارد است.در بعضی موارد نیاز به خمیر با قدرت کشسانی زیاد دارم.بررسی بفرمایید و اعلام نظرتون رو ایمیل بزنید
  ایا بهبود دهنده ای لازم است استفاده کنم؟
  طرح پیشنهادی رو چجور ارزیابی میکنید؟
  ممنون

 • بهار

  سلام بسيار ممنونم از مطالب آموزندتون
  من هر روز نون ترتيا درست ميكنم كه به شدت ساده و خوشمزه هست اما نميدونم كجاي كارم مشكل داره كه نون ها بعد از پخت به اندازه كافي نرم نيستن و رول نميشن… ممنون …🙏🏻

 • رضا عرفانی

  سلام و سپاس از نظریات صائب و کاربردی شما
  من نان مصرفی خانواده ام را در خانه با استفاده از آرد کامل (خودم گندم را آسیاب میکنم) و خمیر ترش سنتی تهیه میکنم .نانی که میپزم عمدتا نان حجیم و شبیه آرتیسان است .مشکل من این است که پوستهء نان ها پخته شده ضخیم و چرم مانند است .مرا راهنمائی کنید چکار کنم که پوستهء نان نازک و ترد باشد . ممنون

  • admin

   سلام سیستم پخت شما باید حاوی بخارباشد هم درگرمخانه وهم فر ازبهبود دهنده مخصوص هم استفاده کنید موفق باشید

 • حسین

  باسلام من خمیر پیتزای پفکی میخواستم درست کنم واسه فست فود ولی وقتی خمیرو با مواد پیتزا داخل فر میگذارم زیر خمیر مثل بیسکوییت شکننده میشود ولی من میخوام نرم بماند میشه کمکم کنید؟

  • admin

   سلام بهبود دهنده مصرف می کنین؟درصورت مثبت بودن پاسخ بفرمایید ازچه بهبوددهنده ای استفاده می کنید؟

 • بهمن

  سلام من نان لواشی کار میکنم میخواستم بدونم برای خمیر نان لواش از چه چیزی استفاده کنم که نانش بهد از در اوردن از تنور خشک نشود ممنون میشم راهنمایی کنید

  • admin

   سلام باچه دستگاهی خمیر را پهن می کنید؟کدام شهر تشریف دارین؟

   • نوید

    سلام من نانوایی لواش دارم بیشتر مواقع آردی که میارن واسم نونش بعد پخش خشک و شکننده میشه ضخامت خمیر و کمتر پخته شدن نونم بهش توجه کردم اما باز خشک میشه من یکی از شهرستان های کرمانشاه از آرد بیستون استفاده میکنم
    ممنون میشم جوابمو تو تلگرام به ایدی
    @navidazizi74بدید

    اگه میشه زود جوابمو بدید خیلی ممنون از سایتتون
    ❤️

 • رضا عرفانی

  سلام.وقتی نان حجیم در خانه می پزم پوسته نان ضخیم شده و حالت چرم مانند پیدا میکند .لطفا مرا راهنمایی کنید

 • فرخ شریفی

  با سلام
  بنده خط تولید انبوه خمیر پیتزا رادارم خمیر وقتی از غلطکها میگذره اون حالت یکدستی رو نداره وبشکل پاره پاره میاد
  از ارد صنف و صنعت استفاده میکنم بهبود دهنده 05 سحر میزنم بنظر شما برای بهبود کیفیت خمیر از چه افزودنی
  استفاده کنم

 • محمد

  سلام. ما نون خونگی میپزیم با تنور. خمیرمون هم‌آب آرد نمک و مایه خمیر میزنیم ولی چند وقتی هست به علت کیفیت پایین آردهای موجود در بازار خمیرمون اونچنان پف نمیکنه(ور نمیاد) .چون آردمون جوندار نیست کیفیت نونمون میاد پایین این ایرادمون رو با چه افزودنی ای جبران کنیم؟ توی مطلبتون گفته بودید حدود ۱درصد چربی تو کیفیت خمیر تاثیر داره. اگر چربی مشکل کار ماست چه نوع چربی بکار ببریم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *