آرشیوهای ماهیانه : آوریل 2016

آلودگی میکروبی

گندم ماده اوليه آرد، كيك، بيسكوييت، ماكاروني و ساير محصولات وابسته كه ماده اساسي آن را گندم تشكيل ميدهد. گندم ماده اي است كه بطور طبيعي حاوي ميكروارگانيسم هايي كه از طريق هوا، گردو خاك،  حشرات به آن منتقل مي شود بطور طبيعي در هر گرم غلات كه تازه برداشت شده است بين چند صد تا يك ميليون ميكروارگانيسم وجود […]

ادامه مطلب