آرشیوهای ماهیانه : نوامبر 2016

بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر نان با استفاده از دو آنزیم ترانس گلوتامیناز و آسپاراژیناز و پودر آب پنیر و اینولین

  نویسندگان: فروغ محترمی، محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد ، سید مهدي سیدین اردبیلی چکیده اثر افزودنی‌هاي مختلف (اینولین به عنوان پري بیوتیک، پودر آب پنیر، آنزیم آسپاراژیناز و ترانس گلوتامیناز) بر ویژگی‌هاي فارینوگرافی و اکستنسوگرافی دو نوع آرد (قوي و ضعیف) گندم با استفاده از طرح D-Optimal مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی‌هاي فارینوگرافی مانند درصد جذب آب، زمان گسترش، […]

ادامه مطلب

◀️👀فرهنگ نان و برکت آن در میان مسلمانان چین

  ✔️خبرگزاری شبستان: نان نه تنها یکی از غذاهای اصلی بلکه نشانه برکت، همبستگی و ثروت در میان مسلمانان اویغور چین است. به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، نان از قدیم الایام در جامعه ایران مقدس بوده و حرمت نان و نمک ایرانی زبانزد خاص و عام. این نگاه ریشه در باورهای عمیق مذهبی ایرانی ها دارد، در این فرهنگ […]

ادامه مطلب