آرشیوهای ماهیانه : دسامبر 2016

عنوان مقاله:  بررسي امکان توليد کيک فنجاني کم کالري حاوي موسيلاژ بزرک به عنوان جايگزين چربي

نویسندگان:  بي تقصير معصومه*, كديور مهدي, شاهدي محمد  * دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران چکیده:سابقه و هدف: کيک فنجاني از جمله محصولاتي است که در تهيه آن مي توان جهت کاهش کالري از جايگزين چربي استفاده کرد. لذا اين تحقيق به منظور استفاده از موسيلاژ بزرک (به عنوان جايگزين چربي) و بررسي اثر آن بر خصوصيات خمير و کيک […]

ادامه مطلب