آرشیوهای ماهیانه : اکتبر 2017

باناک، نان تخت سنتي انگلستان

اختصاصی/نان باناک، نوعي نان تخت است که به سرعت آماده ميشود و ميتوان آن را در هر اندازهاي مشاهده کرد. اين نان به صورت گرد و با استفاده از غلات تهيه ميشود.  معمولاً آن را مانند کيک برش زده و مصرف ميکنند. کلمه باناک از شمال انگلستان و اسکاتلند آمده است که اگر ريشه آن را پيدا کرده و به […]

ادامه مطلب

فرهنگسازي نان هاي حجيم از مهم ترين برنامه هاي جاري نمايشگاه صنعت نان

  رئيس اتحاديه نانوايان حجيم و نيمه حجيم گفت: آمادگي کامل براي برگزاري نمايشگاه صنعت نان داريم. محمدجواد کرمي گفت: در سال جاري نمايشگاه IBEX پربارتر خواهد بود. حضور حداکثري کارخانجات آرد و نان، مواد اوليه و اتحاديه ها پررنگتر خواهد بود. به گزارش غلات نیوز از نگاه هستی، وي با بيان اينکه فرهنگسازي نانهاي حجيم و نيمه حجيم در […]

ادامه مطلب

k600بهبود دهنده ای متفاوت

یکی ازشاخصهای مهم دربهبود کیفیت نان حجم مخصوص نان هست که در نانهای قالبی حجیم نمایان می شودکه درتصویرهم این واقعیت قابل رویت هست.تقویت آردهای ضعیف یکی از راهکارهای افزایش حجم مخصوص وتخلخل است .برای تقویت آردهای ضعیف شرکت دلسا سه مدل بهبود دهنده راپیشنهاد می کند اگر درکنارتقویت آرد افزایش حجم مخصوص هم مدنظرباشد این بهبود دهنده می تواند […]

ادامه مطلب

بررسي مقايسه اي نقش جوش شيرين و مخمر در فرآيند پخت نان

جوش شیرین واكنشهاي شيميايي درون خمير را محدود مي سازد مخمر باعث توسعه واكنشهاي آن مي گردد. جوش شیرین از ارزش غذايي نان مي كاهد مخمر بر ارزش غذايي نان مي افزايد. جوش شیرین باعث ظهور بيماريهاي عروقي- گوارشي در انسان مي گردد مخمر مانع بروز آن مي شود جوش شیرین مانع تخمير طبيعي و عامل فطير ماندن نان است مخمر باعث تخمير طبيعي […]

ادامه مطلب